Jogi

Jogi

SZABÁLYZAT

§1 Meghatározások

 1. Levelezési cím - kereszt- és vezetéknév vagy az intézmény neve, fekvése a helyiségben (amennyiben a helyiség utcákra osztható az utca neve, házszám, lakás vagy a helység száma; utcákra nem osztható helyiség esetében a helyiség neve és az épület száma), irányító szám és a helyiség neve.
 2. Reklamációs cím:

  INSTYLIO
  Bokserska 21
  02-690 Warszawa
  Lengyelország / Polska / Poland

 3. Szállítási árlista - a https://instylio.hu/jogi/szallitasi-koltesgek/ cím alatt található terméklista és ár összeállítás.
 4. Kapcsolattartási adatok:

  Carzuu Sp. z o.o.
  Al. Wyścigowa 14/458
  02-681 Warszawa
  Lengyelország
  NIP: PL9512301146, REGON: 142231360,
  KRS: 346717, GIODO: 132272
  e-mail: [email protected]

 5. Kiszállítás – szállítási szolgálat fajtája a szállító és a szállítási költségek meghatározásával, melyeket a https://instylio.hu/jogi/szallitasi-koltesgek/ cím alatt található árlista tartalmaz.
 6. Vásárlási bizonylat – a Termékek és szolgáltatások adójáról szóló 2004. március 11-i törvénynek vagy más vonatkozó jogszabályoknak megfelelő áfás számla, számla vagy nyugta.
 7. Terméklap – a boltnak az egyéni termékre vonatkozó egyéni allapja.
 8. Ügyfél – nagykorú, jogképességében nem korlátozott fizikai személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, de jogi tevékenységgel rendelkező szervezeti egység, mely az Eladótól gazdasági vagy kereskedelmi tevékenyégével kapcsolatban vásárol.
 9. Polgári törvénykönyv – az 1964. április 23-i törvénykönyv későbbi módosításokkal.
 10. Magatartási kódex – azon magatartási, főleg etikai és szakmai normák gyűjteménye, melyeket a Tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 2007- augusztus 23-i törvény 2. cikkének 5. pontja és annak későbbi módosításai határoznak meg.
 11. Fogyasztó – nagykorú, jogképességében nem korlátozott fizikai személy, mely az Eladótól nem gazdasági vagy kereskedelmi tevékenyéggel kapcsolatban vásárol.
 12. Kosár – a Vásárló által a bolt ajánlatából kiválasztott terméklista.
 13. Vásárló – Fogyasztó vagy Ügyfél.
 14. Tárgy átadásának helye – a Vásárló megrendelésében megjelölt levelezési cím vagy átvevő hely.
 15. Tárgy átadásának pillanata – az a pillanat, melyben a Vásárló vagy az általa megjelölt harmadik személy a tárgyat átveszi.
 16. Fizetés – a szerződés tárgyáért és a https://instylio.hu/jogi/szallitasi-koltesgek/ címen megadott kiszállításért járó összeg kifizetésének módja.
 17. Fogyasztói jogok – a 2014. május 30-i fogyasztói jogi törvény.
 18. Termék – a tárgyaknak olyan minimális és oszthatatlan mennyisége, mely a megrendelés tárgyát képezheti, melyet az Eladó boltjában az árak megállapításakor mértékegységként ad meg (ár/egység).
 19. Szerződés tárgya – a szerződés tárgyát képező termékek és a kiszállítás.
 20. Szolgáltatás tárgya – szerződés tárgya.
 21. Átvételi pont – a tárgyak átadását jelölő postacímnek nem számító hely, melyet az Eladó a boltban lévő összeállításban ad meg.
 22. Tárgy – a szerződés tárgyát képező vagy képezhető ingóság.
 23. Bolt – a https://instylio.hu/ cím alatt található internetes szolgáltatás, melynek segítségével a vásárló leadhatja megrendelését.
 24. Eladó:

  Carzuu Sp. z o.o.
  Al. Wyścigowa 14/458
  02-681 Warszawa
  Adószám: PL9512301146, REGON: 142231360,
  Cégjegyzékszám: 346717, GIODO: 132272
  e-mail: [email protected]

 25. Rendszer – egymással együttműködő informatikai berendezések és programok összessége, mely biztosítja a telekommunikációs hálózatokon keresztül a hálózatnak megfelelő végeszköz segítségével az adatok feldolgozását és tárolását, valamint küldését és fogadását, melyet a köznyelvben Internetnek hívnak.
 26. Szállítási idő – a terméklapban megadott órák vagy napok száma.
 27. Szerződés – a 2014. május 30-i fogyasztói jogi törvénynek megfelelő a vállalkozó székhelyén kívül vagy távollévők között kötött szerződés Fogyasztók esetén, illetve a Ptk. 535. cikkének (1964. április 23.) megfelelő adás-vételi szerződés Vásárlók esetében.
 28. Hiba – fizikai és jogi hiba.
 29. Fizikai hiba – a szerződésnek nem megfelelő tárgy, különösképpen, ha a tárgy:< a. nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, melyekkel egy ilyen tárgynak rendelkeznie kellene a szerződésben meghatározott cél, illetve a vásárlási körülmények vagy a rendeltetése alapján; b. nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, melyekről az Eladó biztosította a Fogyasztót; c. nem használható arra a célra, melyről a Fogyasztó az Eladót tájékoztatta a szerződés kötésekor, és az Eladó nem kifogásolta a célt; d. a Fogyasztónak való kiadásakor nem volt teljes; e. nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, melyeket a gyártónak vagy annak képviselőjének vagy más olyan személynek, aki gazdasági tevékenysége során a terméket forgalomba hozta, vagy annak a személynek, aki az eladott tárgyra a neve, logója vagy más megkülönböztető jelzés elhelyezése által gyártóként tünteti fel magát, biztosítania kell, kivéve ha az Eladó ezeket a tulajdonságokat nem ismerte, vagy értelemszerűen megítélve nem ismerhette, vagy azok a szerződéskötés pillanatában nem befolyásolhatták a Fogyasztó döntését, illetve, ha azok tartalmát a szerződéskötés előtt kijavították.
 30. Jogi hiba – olyan helyzet, amikor az eladott tárgy harmadik fél tulajdonát képezi vagy harmadik fél gyakorol felette jogot, illetve ha a tárgy igénybevételét vagy az azzal való rendelkezést a vonatkozó szervek rendelkezései korlátozzák.
 31. Megrendelés – a bolt segítségével létrejött vásárlói szándéknyilatkozat, mely egyértelműen tartalmazza a következőket: a termékek fajtája és mennyisége; kiszállítási mód; fizetési mód; a termék kiadásának helye; a Vásárló adatai, s mely közvetlenül a Vásárló és az Eladó között létrejövő szerződés megkötésére irányul.
 32. RODO/GDPR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§2 Általános szerződési feltételek

 1. A Szerződés nyelve lengyel, tartalma a lengyel jogszabályoknak és a jelen szabályzatnak felel meg.
 2. A tárgy átadási helyének Magyarországon kell lennie.
 3. Az Eladó köteles és vállalja a kötelességet, hogy hibamentes szolgáltatást nyújt és tárgyakat kézbesít.
 4. Az Eladó által megadott minden termék ára lengyel valutában van megadva és bruttó értéket jelöl (tartalmazza az Áfát). A termékek ára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, melyet a kiszállítási árlista tartalmaz.
 5. Az Eladó nem nyújt a Polgári törvénykönyv 577. cikkének megfelelő garanciát a Vásárló számára, de tájékoztatja őt az általa ismert, a boltjában árult termékekre nyújtott harmadik felek garanciáiról.
 6. A szerződés fontos rendelkezéseinek megerősítése, megosztása, rögzítése és biztosítása az ezen információkhoz történő hozzáférés biztosítása érdekében, a jövőben a következőképpen történik:
  a. a megrendelés megerősítése által a következő dokumentumok megadott e-mail címre történő elküldésével: megrendelés, a szerződéstől való elállás jogáról való tájékoztatás, a jelen szabályzat pdf-ben, valamint a szerződéstől való elállás formanyomtatványa pdf-ben;
 7. Az Eladó nem számol fel semmiféle költségeket azért, hogy telekommunikációs eszközök segítségével kapcsolatot lehet vele létesíteni, a Vásárló azonban állja az általa harmadik személlyel kötött telekommunikációs szolgáltatásra vonatkozó szerződés által meghatározott költségeket.
 8. Az Eladó biztosítja a rendszert igénybevevő Vásárló számára a bolt hibátlan működését a következő böngészők esetében: IE esetén 9 vagy újabb verzió, FireFox esetén 22 vagy újabb verzió, Chrome esetén 28 vagy újabb verzió, Safari esetén 6 vagy újabb verzió, a JAVA és FLASH legújabb verzióival, 1024 px vagy annál nagyobb felbontású képernyőkön. Az Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome és Safari böngészők működését és funkcionalitását befolyásoló harmadik cégek programjainak használata befolyásolhatja a bolt megfelelő megjelenítését, ezért az INSTYLIO bolt teljes funkcionalitásának megőrzése érdekében ezeket ki kell kapcsolni.
 9. A Vásárló igénybe veheti a bolt adatok megjegyzése szolgáltatását, mely megkönnyíti a következő megrendelések leadását. Ehhez a Vásárlónak meg kell adnia a felhasználónevét és jelszavát, melyek segítségével a fiókjához férhet hozzá. A felhasználónév és a jelszó a Vásárló által meghatározott jelek sora, melyeket a Vásárló köteles titokban tartani és védeni harmadik személyek jogosulatlan hozzáférése elől. A Vásárló bármikor hozzáférhet, megnézheti, kijavíthatja és frissítheti adatait illetve törölheti a fiókját a boltból.
 10. Az Eladó betartja a magatartási kódexet.

§3 Szerződéskötés és megvalósítás

 1. A megrendeléseket a nap 24 órájában lehet leadni.
 2. A megrendelés leadása céljából a Vásárlónak minimum az alábbi tevékenységeket kell elvégeznie, ezek egy részét akár többször is megismételheti:
  a. termék kosárhoz adása;
  b. kiszállítás módjának kiválasztása;
  c. fizetés módjának kiválasztása;
  d. tárgy átadási helyének kiválasztása;
  e. a megrendelés leadása a boltban a „Megrendelem” gomb megnyomásával a következő megjegyzés figyelembevételével: „Figyelem! A megrendelés a fizetés kötelezettségével jár”.
 3. A Fogyasztóval kötött szerződés megkötésének pillanata a megrendelés leadása.
 4. Fogyasztó esetén az utánvétellel fizetett megrendelés megvalósítása azonnal megkezdődik, az átutalással vagy elektronikus fizetési rendszerek segítségével fizetett megrendelések végrehajtása a Fogyasztó befizetésének az Eladó számláján történő elkönyvelése után kezdődik meg, ennek a megrendelés leadásától számított 14 napon belül be kellene következnie, kivéve, ha a Fogyasztó önhibáján kívül nem volt képes teljesíteni a szolgáltatást és erről az Eladót tájékoztatta.
 5. Az Ügyféllel kötött szerződés megkötésének pillanata a megrendelés Eladó általi elfogadása, melyről az Ügyfelet a megrendelés leadásától számított 48 órán belül tájékoztatja.
 6. Ügyfél esetén az utánvétellel fizetett megrendelés megvalósítása a szerződés megkötése után azonnal megkezdődik, az átutalással vagy elektronikus fizetési rendszerek segítségével fizetett megrendelések végrehajtása az Ügyfél befizetésének az Eladó számláján történő elkönyvelése után kezdődik meg.
 7. Az Ügyfél megrendelésének megvalósítása a megrendelés teljes értékének vagy annak egy részének befizetésétől függ, vagy minimum a megrendelés értékének megfelelő vásárlási hitel felvételétől, illetve az Eladó beleegyezésétől, hogy a megrendelést utánvétellel fizessék (melyet átvételkor kell kifizetni).
 8. A szerződés tárgyának kiszállítása a terméklapon meghatározott időponton belül következik be, a több termékből álló megrendelés esetén a terméklapokon található leghosszabb időponton belül. A kiszállítási idő számítása a megrendelés megvalósításával kezdőik.
 9. A megvásárolt szerződés tárgya a Vásárló által kiválasztott kiszállítási módon kerül a Vásárló által kiválasztott termék átadási helyre.

§4 A szerződéstől való elállás joga

 1. A Fogyasztói törvény 27. cikkének értelmében a Fogyasztónak jogában áll a távollevők között megkötött szerződéstől indoklás nélkül egyoldalúan elállni, ez a Fogyasztói törvény 33-34. cikkében meghatározott költségeket leszámítva más költségekkel nem jár.
 2. A távollevők között megkötött szerződéstől való elállásra a tárgy átadásának pillanatától számítva 14 nap áll rendelkezésre. Ennek az időpontnak a megtartásához elég a határidő lejárta előtt egy nyilatkozatot küldeni.
 3. A szerződéstől való elállást a Fogyasztó a Fogyasztói törvény 2. mellékletét képező formanyomtatványon, a https://instylio.hu/docs/szerzodestol_valo_elallas_nyomtatvany.pdf cím alatt található formanyomtatványon, illetve a Fogyasztói törvénynek megfelelő bármilyen más írásbeli formában teheti meg.
 4. Az Eladó kizárja, hogy a szerződéstől való elállás nyilatkozatát más formában, és nem írásbeli formában tegyék meg.
 5. Az Eladó azonnal megerősítést küld a Fogyasztó e-mail címére (melyet a szerződés kötésekor adott meg, illetve ha a nyilatkozaton más címet adott meg, akkor arra is) arról, hogy a szerződéstől való elállási nyilatkozatot megkapta.
 6. Szerződéstől való elállás esetén a szerződés megkötetlennek számít.
 7. A Fogyasztó köteles azonnal, de nem később, mint a szerződés elállásának napjától számított 14 napon belül visszaküldeni a tárgyat az Eladónak. Ezen időpont megtartásához elegendő a határidőn belül visszaküldeni a tárgyat.
 8. A Fogyasztó azokat a tárgyakat, melyek annak a szerződésnek a tárgyát képezik, melytől eláll a saját költségére és kockázatára küldi vissza.
 9. A Fogyasztó felelős a szerződés tárgyát képező tárgy azon értékcsökkenésért, mely a tárgy jellemzőinek, jellegének és működésének megismeréséhez szükséges használat meghaladásából származik.
 10. Az Eladó azonnal, de legalább a Fogyasztó által megadott szerződéstől való elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által befizetett összeget, ideértve a kiszállítási költségeket, azonban, ha a Fogyasztó az Eladó által biztosított kiszállítási módok közül nem a legolcsóbbat választotta, a Fogyasztói törvény 33. cikkének értelmében az Eladó nem fizeti ki ezt az árkülönbözetet.
 11. Az Eladó a fizetések visszatérítését ugyan abban a formában teszi meg, mint amilyet a Fogyasztó vett igénybe a vásárláskor, kivéve, ha a Fogyasztó egyértelműen belegyezését nem adja olyan más fizetési módra, mely számára költségekkel nem jár.
 12. Az Eladónak jogában áll addig visszatartani a Fogyasztó által kifizetett összeg visszatérítését, amíg nem kapja meg a visszaküldött tárgyakat vagy a visszaküldés igazolását a Fogyasztótól, attól függően, melyik történik meg hamarabb.
 13. A Fogyasztói törvény 38. cikkének értelmében a Fogyasztónak nincs joga a szerződéstől elállni amennyiben:
  a. az ár vagy a díj a valutaárfolyamok ingadozásától függ, melyre az Eladónak nincs befolyása, s melyek a szerződéstől való elállás határidején belül lépnek fel;
  b. a szolgáltatás tárgya nem előre gyártott tárgy, hanem a fogyasztó meghatározásai alapján készült vagy az ő speciális igényeit szolgálja ki;
  c. a szolgáltatás tárgya zárjeggyel védett csomagolásban kerül kiszállításra, melynek megnyitása után a tárgyat egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, amennyiben a csomagolást a kiszállítás után bontották fel;
  d. a szolgáltatás tárgyát olyan tárgyak képezik, melyek jellegüknél fogva a kiszállítás után más tárgyak elválaszthatatlan részét képezik.

§5 Szavatosság

 1. Az Eladó a Polgári törvénykönyv 1. § 558. cikke alapján teljesen kizárja a fizikai vagy jogi hibákból fakadó felelősségét Ügyfeleivel szemben (szavatosság).
 2. Az Eladó a Polgári törvénykönyv 556. cikke alapján felelősséget vállal a hibákért a Fogyasztóval szemben (szavatosság).
 3. A Fogyasztóval kötött szerződés esetén amennyiben a fizikai hiba a tárgy átadásának pillanatától számított egy éven belül kerül megállapításra, azt olyannak kell tekinteni, mint ami a kockázat Fogyasztóra történő átszállása alatt is már fennállt.
 4. A Fogyasztó hibás tárgy esetén nyilatkozatot tehet:
  a. melyben árengedményt kérhet;
  b. melyben elállhat a szerződéstől;
  kivéve, ha az Eladó azonnal, és bármiféle kényelmetlenség nélkül kicseréli a hibás tárgyat egy hibátlan tárgyra, vagy megszűnteti a hibát. Amennyiben azonban az Eladó a tárgyat már korábban kicserélte vagy javította, illetve nem tett eleget ezen kötelezettségeinek, nem áll jogában a tárgyat kicserélni vagy kijavítani.
 5. A Fogyasztónak jogában áll az Eladó által ajánlott javítás helyett a tárgy cseréjét követelni, vagy csere helyett a tárgy javítását követelni, kivéve ha a Fogyasztó által követelt hiba megszűntetési mód nem kivitelezhető, vagy aránytalan többletköltségeket okozna az Eladó által ajánlott módhoz képest, ahol a többletköltség mértékétnek meghatározásakor a hibátlan tárgy értékét, a hiba fajtáját és jelentőségét és a más hiba megszűntetés okozta kellemetlenségeket kell figyelembe venni.
 6. A Fogyasztó nem állhat el a szerződéstől, ha a hiba nem jelentős.
 7. A Fogyasztó hibás vásárolt termék esetén követelheti:
  a. a tárgy hibátlanra való kicserélését;
  b. a hiba kijavítását.
 8. Az Eladó köteles ésszerű időn belül, a Fogyasztó bárminemű kellemetlensége nélkül a hibás tárgyat hibátlanra kicserélni vagy azt megjavítani.
 9. Az Eladó visszautasíthatja a Fogyasztó követeléseit, amennyiben a tárgy szerződésnek megfelelő formába hozása a vásárló által követelt módon nem lehetséges vagy más módszerhez képes többletköltséget okoz.
 10. Amennyiben a hibás tárgyat fel vagy össze kellett szerelni a Fogyasztónak jogában áll az Eladótól a tárgy le- vagy szétszerelését követelni, és a hiba kijavítása vagy a hibás tárgy hibátlanra való cseréje után annak újbóli fel- vagy összeszerelését követelni, azonban köteles az eladási árat meghaladó költségek különbözetét megfizetni, illetve igényelheti, hogy az Eladó kifizesse az eladott termék árát nem meghaladó szerelési költségeket. Amennyiben az Eladó nem teljesíti ezen kötelezettségét a Fogyasztónak jogában áll ezen tevékenységeket az Eladó költségeire és kockázatára elvégezni.
 11. Az a Fogyasztó, aki garanciális igényeivel él, köteles az Eladó költségére a reklamációs címre visszaküldeni a hibás terméket, vagy amennyiben a tárgy jellegéből vagy felszereléséből fakadóan a tárgy visszaküldése nehézségekbe ütközik, a Fogyasztónak kötelessége hozzáférést biztosítani a tárgyhoz az Eladó számára. Amennyiben az Eladó nem teljesíti kötelezettségeit a Fogyasztónak jogában áll a tárgyat az Eladó költségeire és kockázatára visszaküldeni.
 12. A csere vagy javítás költségeit az Eladó állja, kivéve az 5. § 10. cikkében meghatározott helyzetet.
 13. Az Eladó köteles átvenni a Fogyasztótól a hibás tárgyat annak hibátlanra való kicserélése vagy javítása esetén, illetve a szerződéstől való elállás esetén.
 14. Az Eladó 14 napon belül döntést hoz:
  a. az árengedmény követelésekkel kapcsolatban;
  b. a szerződéstől való elállás nyilatkozattal kapcsolatban;
  c. a tárgy hibátlanra való cseréjének követelésével kapcsolatban;
  d. a hiba kijavításának követelésével kapcsolatban.
  Ellenkező esetben a Fogyasztó követeléseit vagy nyilatkozatát jogosultnak tekinti.
 15. Az Eladó garanciális felelősséget vállal a Fogyasztóval szemben, a tárgy átadásának pillanatától számított két éven belül felmerülő hibákért, használt tárgyak esetén a tárgy átadásának pillanatától számított egy éven belül felmerülő hibákért.
 16. A Fogyasztó a hiba kijavítására vagy a hibás tárgy hibátlanra való cseréjére vonatkozó követelése a hiba felmerülésének időpontjától számított egy éven belül lejár, de nem hamarabb, mint a tárgy átadásának pillanatától számított két éven belül.
 17. Amennyiben az Eladó vagy a gyártó által meghatározott felhasználhatósági idő a tárgy átadásának pillanatától számított két évet meghaladja, az Eladó garanciális felelősséget vállal ennek a határidőnek a lejárta előtt felmerülő fizikai hibákért.
 18. A Fogyasztó az 5. § 15-17. pontjaiban meghatározott határidőkben adhatja le a vásárolt termék fizikai hibájával kapcsolatos a szerződéstől való elállásról szóló, illetve az árengedményről szóló nyilatkozatát, amennyiben azonban a Fogyasztó a hibás termék hibátlanra való cseréjét vagy javítását kérte, a szerződéstől való elállásra vagy az árengedmény kérésére vonatkozó határidő a sikertelen csere vagy javítás határidejével kezdődik.
 19. Amennyiben a garanciális jogokból fakadó követelésekkel kapcsolatban jogi úton járnak el, a Fogyasztót megillető más jogosultságok határidejét az ítélet jogerőre való emelkedéséig felfüggesztik. Hasonlóan kell eljárni közbenjárásos tárgyalás esetén is, azonban a Fogyasztót megillető más jogosultságok határideje attól a naptól számítandó, mikor a bíróság visszautasítja a közbenjáró előtt aláírt megegyezés elismerését, illetve a közbenjárás befejezése sikertelen.
 20. A jogi hibával rendelkező vásárolt tárgyakkal szemben az 5. § 15-16. pontjaiban meghatározott feltételek alapján lehet a garanciális jogosultságokkal élni. Ebben az esetben a jogosultságokhoz tartozó határidők attól a naptól számítandók, amelyikben a Fogyasztó tudomására jutott a hiba, amennyiben azonban a Fogyasztó a hibát úgy tudja meg, hogy egy harmadik fél őt bepereli, a határidő attól a naptól számítandó, amikortól a harmadik féllel való jogi vitában jogerős döntés születik.
 21. Amennyiben a Fogyasztó hiba miatt nyilatkozatot tesz a szerződéstől való elállásra vagy árengedményre, joga van kártérítést követelni azokért a károkért, melyeket akkor szenvedett el, amikor tudtán kívül hibás tárgyra kötött szerződést, még akkor is, ha a károk olyan körülmények miatt jöttek létre, melyekért az Eladó nem felelős. Különösképpen a szerződéskötéssel, a tárgyak átvételével, szállításával, tárolásával és biztosításával kapcsolatos károkért igényelhet kártérítést olyan mértékben, amilyenben az erőfeszítései nem térültek meg vagy harmadik személy nem fizette ki őket, illetve a folyamat nem térült meg. Ez nem korlátozza a kártérítéssel kapcsolatos általános feltételeket.
 22. A garanciális jogosultságokkal a hiba megállapítás határidejének lejárta után is lehet élni, amennyiben a hibát az Eladó szándékosan eltitkolta.
 23. Az Eladó köteles a Fogyasztó számára minden szolgáltatást és anyagi juttatást azonnal elvégezni, de nem később, mint a jogilag meghatározott határidőn belül.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych - RODO/GDPR

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający (Carzuu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Wyścigowa 14/458, NIP: 9512301146, REGON: 142231360,nr wpisu do KRS: 346717, kontakt: https://instylio.hu/kapcsolat/).
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe pochodzą od klientów, a ich przekazanie jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Bez tych danych nie będzie zawarta umowa kupna sprzedaży. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola na formularzu zamówienia.
 3. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia, tj. firmom kurierskim oraz podmiotom za pośrednictwem których następuje rozliczenie i zabezpieczenie transakcji płatności. Zakres przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum, zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych.
 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych (w tym wykorzystywanych przez Spółkę plików Cookies) zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://instylio.hu/jogi/adatvedelem/
 5. Ze względu na politykę rabatową dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, nie którszy jednak niż wymagane przez prawo podatkowe 6 lat.
 6. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Prawo to może zrealizować przez kontakt z Administratorem m.in. przez wysłanie wiadomości na stronie kontakt. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Jeśli Klient wyraził odrębną zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną bezpłatnego dostarczanie newsletterów lub wiadomości SMS, uzyskany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu są wykorzystywane w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną.
 8. Administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych z zachowaniem postanowień art. 28 RODO.

§7 Végső rendelkezések

 1. A jelen szabályzat semelyik rendelkezésének sem célja a Vásárló jogainak korlátozása. A szabályzatot ilyen módon nem lehet értelmezni, ugyanis amennyiben a szabályzat bármely része a vonatkozó jogszabályokba ütközik, az Eladó azt kifogás nélkül elfogadja és azt a szabályzat kérdéses rendelkezése felé helyezi.
 2. A szabályzat bármiféle módosításairól és a módosítások mértékéről a regisztrált Vásárlókat elektronikus úton (a regisztrációkor vagy megrendeléskor megadott e-mail címre) tájékoztatják.
 3. A szabályzat aktuális változatát a szabályzat menüpontban (https://instylio.hu/jogi/szabalyzat/) olvashatják el a Vásárlók. A megrendelés végrehajtásakor és a vásárlás utáni egész garanciális időszakban a Vásárló köteles betartani a szabályzatot, melyet a megrendeléskor fogad el. Kivéve akkor, ha a Fogyasztó azt kevésbé tartja előnyösnek, mint az aktuális szabályzatot, és erről a választásáról az Eladót értesíti.
 4. A jelen szabályzat által nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.
 5. A Bolt közvetítésével eladott áruk szerződéseire a lengyel jogszabályok vonatkoznak. A szerződéskötés nyelve a lengyel.
 6. Egy megrendelésben csak egy promóciós kódot lehet igénybe venni, a promóciós kódok, illetve más akciók egymással nem vonhatók össze. A promóciót az eredeti kiskereskedelmi ártól kell számítani. A promóció igénybevétele után a termék minimum ára nem lehet kevesebb, mint 0,01 HUF.

2.5 verzió (Varsó, 2018.05.25)

Üdvözlünk az INSTYLIO oldalon

Még csak nemrég óta létezünk, de sokáig maradunk. Szeretnénk Lengyelország, Európa és a világ legjobb internetes áruházává válni. Ajánlatunk között már ma több, mint 6000 cipő, póló, pulcsi, kabát és nadrág modell szerepel. Ha nálunk vásárolsz, 100% biztos lehetsz abban, hogy az eredeti terméket kapsz olyan világmárkáktól, mint a Nike, Adidas, Puma, Reebok, Lacoste, Converse és még sok más. Számunkra a legfontosabb, hogy te elégedett legyél!